Επιστροφή

Σκοπός του Εργαστηρίου

Το εργαστήριο αυτό έχει διπλή στόχευση: 1. Εξυπηρετεί τα μαθήματα των Βάσεων Δεδομένων και Ανάπτυξης Διαδικτυακών Εφαρμογών και Κατανεμημένων Μικροϋπολογιστικών Συστημάτων της κατεύθυνσης Πληροφορικής του Μαθηματικού τμήματος, 2. Αποτελεί κόμβο συνεργασίας με επιστήμονες και ερευνητές στις ερευνητικές περιοχές των Μικροεπεξεργαστών, Δικτύων αισθητήρων και Κατανεμημένων Συστημάτων.

Παράλληλα τα μέλη του εργαστηρίου δραστηριοποιούνται σε μία σειρά δράσεων εξωστρέφειας προς τον ιδιωτικό τομέα με έμφαση σε λύσεις και καινοτομίες πάνω στο Internet of Things. Το Internet of Things αποτελεί το επόμενο μεγάλο βήμα στον χώρο της τεχνολογίας και των επιχειρήσεων.

Ερευνητική Στόχευση

  • Αλγοριθμοποίηση και προγραματισμός Μικροεπεξεργαστών/Μικροελενκτών/Ενσωματωμένων Συστημάτων
  • Βελτιστοποίηση/Παραλληλοποίηση αλγορίθμων σε παράλληλα και κατανεμημένα συστήματα
  • Σχεδίαση και Υλοποίηση middle-ware/application layer πρωτοκόλλων για ασύρματα δίκτυα μικροεπεξεργαστών και αισθητήρων
  • Μοντελoποίηση και Αλγοριθμοποίηση σύνθετων υπολογιστικών προβλημάτων
  • Σχεδίαση και υλοποίηση μεθόδων κωδικοποίησης και κρυπτογράφησης δεδομένων ασύρματης μετάδοσης μικροσυστημάτων/IoT συστημάτων
Επιστροφή