Επιστροφή

Παροχή εκπαιδευτικού έργου

  • Σκοπός: Κύριος σκοπός του Εργαστηρίου είναι η εκπαίδευση και η ερευνητική δραστηριότητα των φοιτητών του Τμήματος Μαθματικών και η στήριξη των προσφερόμενων στο Τμήμα αυτό μαθημάτων σχετικών με την πληροφορική
  • Τα μέλη του εργαστηρίου αποτελούν μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητες με κοινό ερευνητικό και επιχειρηματικό ενδιαφέρον στην περιοχές των Mικροεπεξεργαστών, Δικτυακών πρωτοκόλλων, και Κατανεμημένων Συστημάτων.

    To εργαστήριο Κατανεμημένων Μικροϋπολογιστικών Συστημάτων υποστηρίζει την επιτέλεση των μαθημάτων Βάσεων Δεδομένων με Εφαρμογές και Κατανεμημένων Μικροϋπολογιστικών Συστημάτων του Μαθηματικού τμήματος με την παροχή τεχνογνωσίας, εξυπηρετητών και Κατανεμημένων μικροσυστημάτων