Αυτό είναι ένα παράδειγμα που περιλαμβάνει CSS μεθόδους που έχετε μάθει στο σημερινό εργαστήριο και που βρίσκονται στη Θεωρία του Μαθήματος Βάσεις Δεδομένων.