Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ανήκουν οι Νομοί Γρεβενών
Καστοριάς
Κοζάνης
Φλώρινας