Διμερείς Συμφωνίες του Τμήματος Μαθηματικών στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus +Οι φοιτητές Τμήματος Μαθηματικών που ενδιαφέρονται για κινητικότητα με σκοπό τις σπουδές (learning mobility) μπορούν να μεταβούν μόνο σε Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμιο), το οποίο ήδη έχει υπογράψει Διαπανεπιστημιακή – Διμερή Συμφωνία (Inter-institutional Agreement) με το οικείο Τμήμα φοίτησής τους στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Για το Τμήμα Μαθηματικών οι Διμερείς συμφωνίες αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

ΧΩΡΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΤΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΓΑΛΛΙΑ

Universite de Strasbourg

2014-2020

Καθηγητής

Ε. Κεχαγιάς

ΓΑΛΛΙΑ

University of Lorraine

2015-2020

Αν. Καθηγήτρια

Κ. Σκούρη

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Universitat Augsburg

2014-2020

Επικ. Καθηγητής

Ι. Γιαννούλης

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

University of Bielefeld

2014-2021

Καθηγητής

Α. Μπεληγιάννης

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Leibniz Universität Hannover

2016-2021

Καθηγητής

Θ. Βλάχος

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Technische Universität Kaiserslautern

2017-2021

Επικ. Καθηγητής

Σ. Παπαδάκης

ΙΣΠΑΝΙΑ

Universidad Sevilla

2015-2020

Επικ. Καθηγητής

Α. Μπατσίδης

ΙΤΑΛΙΑ

Universita Degli Studi dell' Insubria

2014-2020

Καθηγητής

Δ. Νούτσος

ΙΤΑΛΙΑ

Universita Degli Studi di Perugia

2014-2020

Καθηγητής

Δ. Νούτσος

ΙΤΑΛΙΑ

Universita della Calabria

2014-2021

Επικ. Καθηγητής

Ι. Γιαννούλης

ΙΤΑΛΙΑ

University of Basilicata

2015-2020

Επ. Καθηγητής

Α. Μπατσίδης

ΙΤΑΛΙΑ

Politecnico di Torino

2015-2021

Επικ. Καθηγητής

Μ. Ξένος

ΙΤΑΛΙΑ

Università degli Studi di Cagliari

2014-2021

Αν. Καθηγητής

Θ. Χωρίκης

ΚΥΠΡΟΣ

Πανεπιστήμιο Κύπρου

2014-2020

Καθηγητής

Θ. Βλάχος

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

Vilnius University

2014-2021

Επικ. Καθηγητής

Χ. Παπαδόπουλος

ΠΟΛΩΝΙΑ

University of Lodz

2014-2020

Επικ. Καθηγητής

Ι. Γιαννούλης

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

University of Bucharest

2014-2021

Καθηγητής

Α. Θωμά

ΤΟΥΡΚΙΑ

Gazi University

2014-2020

Καθηγητής

Α. Θωμά

ΤΟΥΡΚΙΑ

Gumushane University

2014-2021

Επικ. Καθηγητής

Μ. Ξένος

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

University of Chester

2016-2021

Aν. Καθηγήτρια

Κ. Σκούρη

Οι υπεύθυνοι Erasmus+ του Τμήματος Μαθηματικών: είναι οι Επίκ. Καθηγητής Μιχαήλ Ξένος (mxenos@cc.uoi.gr) και Επίκ. Καθηγητής Σταύρος Παπαδάκης (spapadak@cc.uoi.gr ).

Χάρτης των Διμερών Συμφωνιών του Τμήματος Μαθηματικών